Kuluttajilla on oikeus ilmoittaa Bormet bvba:lle kieltäytyvänsä tuotteen ostamisesta joutumatta maksamaan korvausta ja syytä ilmoittamatta, jos se tapahtuu 14 päivän kuluessa tuotteen toimituspäivästä.

Yhtiön yhteystiedot
Bormet bvba
Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken
BE0414651838, BELGIUM
info@bambormet.be
Puh: +32 113 126 56
Faksi: +32 113 165 66

1 artikla: Yleistä

Bormet bvba:n verkkokauppa, jonka kotipaikka on osoitteessa Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken (Belgium), ALV-numero BE0414651838, (tästä eteenpäin Bormet bvba) tarjoaa asiakkaille mahdollisuutta ostaa tuotteita verkossa.
Nämä yleisehdot (ehdot) koskevat kaikkia Bormet bvba:n tuotevalikoiman tuotteita ja kaikkia ostotapahtumia, joissa asiakas ostaa Bormet bvba:lta.

Asiakas hyväksyy, että nämä ehdot ovat ainoat sovellettavat, sulkien pois asiakkaan omat yleiset tai erityiset hankintaehdot, myös ne joissa mainitaan niiden olevan yksinomaisesti sovellettavia.

2 artikla: Hinta

Kaikkiin hintoihin sisältyy Belgian ALV ja kaikki muut asiakkaan maksettavaksi tulevat pakolliset verot. Jos kuljetuksesta, varaamisesta tai käsittelystä veloitetaan, niistä mainitaan erikseen.
Hintatarjous koskee yksinomaan tuotteita niiden kirjallisen kuvauksen mukaisina. Mukana oleva valokuva on tarkoitettu koristeelliseksi ja saattaa sisältää osia tai ominaisuuksia, jotka eivät kuulu hintatarjoukseen.

3 artikla: Tarjous

Kaikki tarjoukset tehdään vain Euroopan unionissa kotipaikkaa pitäville asiakkaille. Kaikki nimikkeet on tarkoitettu yksinomaan tavanomaiseen yksityiskäyttöön.
Vaikka tuoteluettelo ja verkkosivusto on koostettu mahdollisimman huolellisesti, ne saattavat sisältää epätäydellisiä, olennaisesti virheellisiä tai vanhentuneita tietoja.
Jos sinulla on erityistä kysyttävää, esimerkiksi kokovaihtoehdoista, väreistä, saatavuudesta, toimitusajasta tai toimitustavasta, ota ennalta yhteys asiakaspalveluun (katso 12 artikla)

Bormet bvba:ta velvoittaa annettujen tietojen virheettömyyden, ajankohtaisuuden ja aukottomuuden osalta vain velvollisuus pyrkiä toimimaan mahdollisimman hyvin. Bormet bvba ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään sisältöön liittyvästä, kirjoitus- tai painovirheestä.

Tarjous on voimassa niin pitkään kuin varastoa riittää ja Bormet bvba voi muokata sitä tai perua sen milloin tahansa.

Bormet bvba:lla on oikeus kieltäytyä tilauksista, muuttaa toimitusaikaa, jakaa toimitus osin tai liittää toimitukseen eri ehtoja, kaikki syytä ilmoittamatta.

4 artikla: Ostaminen verkossa

Asiakkaat voivat ostaa Bormet bvba:n tuotevalikoiman nimikkeitä verkossa.

Kauppa syntyy kun asiakas vastaanottaa tilausvahvistuksen sähköpostilla Bormet bvba:lta Tuotteet toimitetaan asiakkaan kotiin tilausvahvistuksessa mainittuna toimituspäivänä.

Asiakas voi valita seuraavista maksutavoista:

– luottokortti (credit)
– pankkikortti (debit)
– tilisiirto.

5 artikla: Omistusoikeuden siirtyminen

Toimitettu tuote säilyy Bormet bvba:n yksinomaisena omaisuutena kunnes asiakas on maksanut sen.
Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle toimitushetkellä. Asiakas ottaa vastuulleen ilmoittaa tarvittaessa maksamattomat tai vajaasti maksetut tuotteet haltuunsa saaville kolmansille osapuolille Bormet bvba:n jatkuvasta omistusoikeudesta.

6 artikla: Kauppahinnan maksun laiminlyönnin seuraukset

Bormet bvba:lle maksamattomuudesta tai maksun viivästymisestä muodostuviin muihin oikeuksiin vaikuttamatta, asiakas on maksava 10 % vuotuista korkoa maksamatta olevalle summalle eräpäivästä lähtien lakiin perustuen ja ilman eri vaatimusta. Asiakas on lisäksi maksava kiinteän korvauksen, jonka suuruus on 10 % erääntyneestä summasta ja vähintään 25 € jokaiselta laskulta lakiin perustuen ja ilman eri vaatimusta.
Edellä mainittuun vaikuttamatta Bormet bvba varaa oikeuden ottaa takaisin haltuunsa tuotteet, joita ei ole maksettu kokonaan.

7 artikla: Valitukset

Kaikki tuotteessa näkyvät vauriot ja/tai laatupuutteet taikka muut puutteet toimituksessa on ilmoitettava välittömästi, tai muutoin kaikki oikeudet vedota niihin menetetään.

8 artikla: Takuu

Toimitetuille tuotteille myönnetään 1 vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Takuuetuna on virheellisen tuotteen vaihtaminen tai korjaaminen veloituksetta. Takuu koskee työkustannuksia 1 vuoden ajan. Takuu koskee kuljetuskustannuksia 1 vuoden ajaksi, jos asennuspalvelu kuului kauppaan ja rajoittuu 100 km etäisyydelle toimipaikastamme.

a. Lakiin perustuva virhevastuu (vain kuluttaja-asiakkaat)
Belgian 21. syyskuuta 2004 päivättyyn kuluttajansuojalakiin sisältyy kuluttajanoikeuksia.
Kutakin tuotetta koskee kyseinen virhevastuu ostopäivästä (tai toimituspäivästä) ensimmäiselle omistajalle.
Mikään kaupallinen takuu ei vaikuta näihin lakiin perustuviin oikeuksiin.

b. Yleistä
Takuuseen vetoamiseksi asiakkaan on lähetettävä ostotodiste.

Jos tuote ostettiin verkossa ja toimitettiin asiakkaan kotiin, asiakkaan on otettava yhteys Bormet bvba:n asiakaspalveluun ja palautettava tuote Bormet bvba:lle omalla kustannuksellaan.

Kuluttajien on ilmoitettava kaikista puutteista 2 kuukauden kuluessa niiden ilmenemisestä. Tämän ajan kuluttua kaikki oikeudet vaatia korjausta tai tuotteen vaihtoa vanhentuvat.

Kaupallinen takuu tai virhevastuu ei koskaan koske onnettomuuksista, laiminlyönnistä, epätavallisesta tai väärästä käytöstä, käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä, käyttöohjeiden tai käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä, tuotteen säätämisestä tai muuttamisesta, kovakouraisesta käsittelystä, huonosta ylläpidosta tai huollosta johtuvia puutteita.

Se ei myöskään koske lyhyen käyttöiän tuotteita tai luonteeltaan käytössä kuluvia tuotteita.
Osto- tai toimituspäivästä kuluvan kuuden kuukauden jälkeen havaittuja puutteita ei katsota piileviksi vioiksi ellei asiakas muuta todista.

Takuu ei ole siirrettävissä toiselle.

9 artikla: Peruutusoikeus

Tämä artikla koskee vain tuotteen verkossa ostavia kuluttaja-asiakkaita:
Kuluttajilla on oikeus ilmoittaa Bormet bvba:lle kieltäytyvänsä tuotteen ostamisesta joutumatta maksamaan korvausta ja syytä ilmoittamatta, jos se tapahtuu 14 päivän kuluessa tuotteen toimituspäivästä.
Peruutusoikeutensa käyttämiseksi asiakkaan on otettava yhteyttä Bormet bvba:n asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa toimituksesta ja palautettava tuotteet 20 päivän kuluessa toimituksesta omalla kustannuksellaan Bormet bvba:lle osoitteeseen Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, BELGIUM.
100 euron arvoiset tai arvokkaammat tuotteet on palautettava kuriiripalvelulla (DHL, FedEx jne.).
Palauttaa voi vain tuotteita alkuperäisessä ja ehjässä pakkauksessaan kaikkine lisävarusteineen ja käyttöohjeineen, mukana lasku tai ostotodistus.

Missään tapauksessa seuraavia palautuksia ei hyväksytä:
– käytetty, vaurioitunut tai osiltaan puutteellinen tuote
– tuote jonka pakkaus tai osa siitä on avattu
– asiakkaalle räätälöitynä valmistetut tuotteet
– tuotteet joita ei voi palauttaa niiden erikoisominaisuuksien takia.

Lataa kaupan perumisen mallilomake

10 artikla: Tietosuoja

Bormet bvba lupautuu käyttämään henkilötietojasi vain tilauksen lähettämällä solmimasi sopimuksen toimeenpanoon ja lähettääkseen sinulle tietoja Bormet bvba:ta velvoitteitta. Jos haluat myös vastaanottaa tietoja sähköpostitse, anna sähköpostiosoitteesi.

Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisina tietoina, emmekä koskaan vuokraa, myy tai muutoin luovuta niitä kolmansille osapuolille. Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää nähtäväksi, korjata, muuttaa tai poistaa asiakasluetteloon tallentamamme henkilötietosi ja voit myös kieltää Bormet bvba:ta käyttämästä henkilötietojasi tietojen lähettämiseen sinulle. Lähetä pyyntösi kirjallisesti osoitteella: Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, BELGIUM.

Asiakkaiden vastuulla on pitää sisäänkirjautumistietonsa ja salasanansa salassa. Koska salasanasi tallennetaan koodatussa muodossa, Bormet bvba ei pääse siihen käsiksi.
Bormet bvba noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tarkasti Belgian 8. joulukuuta 1992 päivättyä tietosuojalakia. Sinulla on pääsy kaikkiin saatavissa oleviin tietoihisi käyttäjäprofiilisi kautta ja voit tarkastella niitä, muuttaa niitä tai poistaa niitä.
Bormet bvba käyttää evästeitä. Evästeet ovat Internetissä käytettyä vakiotekniikkaa, jolla on mahdollista tallentaa käyttäjän järjestelmään tiettyjä tietoja ja avata niiden lukitus. Evästeillä ei voida tunnistaa ihmisiä, niillä voidaan tunnistaa vain koneita. Kaikki WWW:n käyttäjät voivat muuttaa selaimensa asetuksia ja estää tietokonettaan vastaanottamasta evästeitä. Jos tietokoneesi ei hyväksy evästeitä, voit kuitenkin törmätä ongelmiin tilausta lähettäessäsi. Jos niin käy, ota meihin yhteyttä ja voimme silti vastaanottaa tilauksesi.
Bormet bvba ylläpitää verkkokäyttäjistä (nimettömiä) tilastoja, joista nähdään kuinka monta kertaa kullakin verkkosivuston sivulla on käyty. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojalausekkeesta, ota meihin yhteyttä osoitteessa info@bambormet.be.

11 artikla: Pätemättömyys ja luopumattomuus

Jos mikä tahansa näiden ehtojen kohta, riippumatta mikä niistä, todetaan pätemättömäksi, lain vastaiseksi tai mitättömäksi, se ei millään tavoin heikennä jäljelle jäävien ehtokohtien pätevyyttä, lain mukaisuutta ja sovellettavuutta.

Jos Bormet bvba milloin tahansa jättää valvomatta tai toimeenpanematta jotakin näiden ehtojen oikeuksiaan, sitä ei milloinkaan voida katsoa kyseisestä ehtokohdasta luopumiseksi, eikä se milloinkaan vaikuta niiden oikeuksien pätevyyteen.

12 artikla: Bormet bvba:n asiakaspalvelu

Bormet bvba:n asiakaspalveluun saa yhteyden soittamalla numeroon +32 113 126 56, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@bambormet.be tai postitse osoitteella: Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, BELGIUM.

13 artikla: Ehtojen muuttaminen

Näiden ehtojen lisäksi sovellettavaksi tulevat muut erityisesti mainitut ehdot ja Bormet bvba:n yleiset myyntiehdot. Jos niiden välillä on ristiriitaa, nämä ehdot ovat määräävät.

Bormet bvba:lla on milloin tahansa oikeus muuttaa näitä ehtoja ilman eri ilmoitusta. Jokainen ehtojen muutoksen jälkeen tapahtunut kauppa osoittaa asiakkaan hyväksyneen uudet ehdot.

14 artikla: Todisteet

Asiakas hyväksyy sähköisen viestinnän ja varmuuskopioiden käytön todisteina.

15 artikla: Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Belgian lakia sovelletaan, lukuun ottamatta kansainvälisen yksityisoikeudellisen lainsäädännön säädöksiä sovellettavasta laista ja Rooma I -asetuksen säädöksiä kansainvälisistä liikuteltavien hyödykkeiden ostosopimuksista. Kaikkia riitoja koskee Hasseltin käräjäoikeuden yksinomainen toimivalta.