Tämän sähköpuomin ulottuvuus on 2–6,20 m ja sen avautumisnopeus on 1,5–5 s. Sitä suositellaan tehokkaaseen kulunvalvontaan. Se ei ole vandalismisuojattu.